Vitaal in de overgang

Vanaf zo ongeveer het vijfenveertigste jaar gaan vrouwen een nieuwe levensfase in waarin ze lichamelijke en geestelijke veranderingen ervaren. Deze overgang ontstaat door een onregelmatige afgifte van hormonen waarin een nieuw evenwicht gevonden moet worden. Dit gaat veelal gepaard met lichamelijke klachten. De bekendste verschijnselen zijn opvliegers, nachtelijk transpireren, vermoeidheid en afnemende vitaliteit. Psychisch kan er sprake zijn van prikkelbaarheid, verdriet  en concentratiestoornissen. Voetreflexmassage gericht op het verbeteren van het evenwicht in de energie huishouding kan een bijdrage leveren om deze ongemakken het hoofd te bieden.