Holistic Pulsing

Holistic Pulsing is gebaseerd op het uitgangspunt: “daar waar leven is, is beweging”.

Tijdens de sessie ligt de pulsee (ontvanger) gekleed op een massagetafel. Hoe men ligt, op rug, zij of buik kan men zelf aangeven. Alle bewegingen worden ingezet op basis van zachtheid, rust en vertrouwen.

De pulser zet een wiegende, ritmische beweging in op een deel van het lichaam. Lichaamsvloeistoffen en energiestromen worden geactiveerd en deze beweging zet zich in de diepte en lengte van het lichaam voort.

Het geeft een kalmerende invloed op het zenuwstelsel. Er ontstaat rust en ruimte om te voelen en te ervaren wat het lichaam je te vertellen heeft. Dit mag zonder oordeel waargenomen worden. Alles mag er zijn, geef het de ruimte. De pulser zal het proces begeleiden door het stellen van vragen om te stimuleren wat zich wil laten zien.

Holostic Pulsing wordt voor allerlei doeleinde ingezet. Bijvoorbeeld bij stress, spanning of fysieke pijn. Of gewoon om tot diepe ontspanning te komen. Een sessie zal ongeveer een uur duren. De beweging van het pulsen zal inwerken op aanwezige blokkades in het lichaam en na afloop zal er de individuele ervaring overblijven!