Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Balans-Plus verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Geboortejaar
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Balans-Plus verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen ik om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen ik om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben

Balans-Plus verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Het afdragen van BTW

Hoe lang we gegevens bewaren

Balans-Plus zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn van 7 jaar.

Delen met anderen

Balans-Plus deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van mij gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Balans-Plus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Balans-Plus gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar c.bouwmeester@balans-plus.nl.

Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Balans-Plus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@balans-plus.nl

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Balans-Plus, kunt u mij als volgt bereiken:

Naam: Christa Bouwmeester

Telefoonnummer: 06 – 14 19 54 46

E-mailadres: c.bouwmeester@balans-plus.nl.

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 51191068